فروشگاه

ka2shop.com

پیغام کوتاه

فقط کاربران عضو سايت ميتوانند پيغام کوتاه ارسال نمايند لطفا وارد سيستم شويد يا اينکه عضو شويد.
دانلود نرم افزارهاي رايگان آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 6344438 بار نمايش يافته است . اسفند 1386

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 10.73 % (681229)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 4.288 % (272072)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 78.65 % (4990299)
 Opera: OperaOperaOpera 0.861 % (54640)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (31)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.001 % (118)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 3.494 % (221725)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.959 % (124324)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 18.69 % (1186025)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.581 % (100313)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 0.691 % (43855)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (10)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (8)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 4.728 % (3)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 1.576 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 4.728 % (3)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 79.03 % (5014220)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 11746
 نويسنده فعال : 3
 مطالب و مقالات موجود : 111
 موضوعات فعال : 7
 نظرات و پيشنهادات : 161