فروشگاه

ka2shop.com

پیغام کوتاه

فقط کاربران عضو سايت ميتوانند پيغام کوتاه ارسال نمايند لطفا وارد سيستم شويد يا اينکه عضو شويد.
دانلود نرم افزارهاي رايگان آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 5800149 بار نمايش يافته است . اسفند 1386

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 11.68 % (677758)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 4.642 % (269248)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 76.94 % (4463177)
 Opera: OperaOperaOpera 0.941 % (54618)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (17)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.002 % (118)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 3.795 % (220120)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.984 % (115093)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 19.92 % (1155697)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.562 % (90637)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 0.699 % (40569)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (10)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (8)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 5.172 % (3)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 1.724 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 5.172 % (3)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 77.81 % (4513221)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 11727
 نويسنده فعال : 3
 مطالب و مقالات موجود : 110
 موضوعات فعال : 7
 نظرات و پيشنهادات : 161